ร้านค้าเจ้าสัวใน ปั้ม ปตท.

เจ้าสัว @ปั้ม ปตท.
       
ภาคเหนือ   ปตท.ธนันท์ตาปิโตรเลียม - จ.ลำปาง
(2 สาขา)   ปตท.อุตรดิดถ์ออยล์ - จ.อุตรดิตถ์
     
ภาคตะวันออกเฉียเหนือ   ปตท. พี เอส วาย เซอร์วิส จำกัด - จ.ขอนแก่น
(54 สาขา)   ปตท.พี.เอส.วาย. ปิโตรเลียม จำกัด - จ.ขอนแก่น
    ปตท. พี.เอส.วาย.โนนหัน จำกัด - จ.ขอนแก่น
    ปตท. พี.เอส.วาย. ปิโตรเลียม (สาขาท่าพระ 2) - จ.ขอนแก่น
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอชั่งหยู - จ.ขอนแก่น
    ปตท.เขาสวนกวางปิโตรเลียม - จ.ขอนแก่น
    ปตท. พี เอส วาย ไลฟ์สเตชั่น - จ.ขอนแก่น
    ปตท.พี เอส วาย เอ็นเนอร์จี่วัน - จ.ขอนแก่น
    บริษัทขุนพลบริการน้ำพอง - จ.ขอนแก่น
    ปตท.ศรีสมวงษ์ปิโตรเลียม - จ.ชัยภูมิ
    ปตท.เทพสถิตย์ปิโตรเลียม - จ.ชัยภูมิ
    ปตท.ลาดบัวขาว - จ.นครราชสีมา
    ปตท.พรทวีชัย - จ.นครราชสีมา
    ปตท.ปากช่องไฮเวย์ปิโตรเลียม - จ.นครราชสีมา
    ปตท.พี เค ชอป (บายพาส) - จ.นครราชสีมา
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ออลล์ - จ.นครราชสีมา
    ปตท. โคราช สีคิ้ว - จ.นครราชสีมา
    ปตท.ประกิจตลาดแคปิโตรเลียม - จ.นครราชสีมา
    ปตท.กลางดงปิโตรเลียม - จ.นครราชสีมา
    ปตท.เกณิกาปิโตรเลียม - จ.นครราชสีมา
    ปตท.เลิศสวัสดิ์ อ.สีคิ้ว - จ.นครราชสีมา
    ปตท.หมูทองออยล์สีดา จำกัด - จ.นครราชสีมา
    ปตท.พีโอออยล์ ปิโตรเลียม - จ.นครราชสีมา
    ร้านเจ้าสัวเปี่ยมสุข พลาซ่ามอลล์ - จ.นครราชสีมา
    ปตท.เค.เอ็น. ปิโตรเลียม - จ.นครราชสีมา
    ปตท.ประเสริฐสินปิโตรเลียม (ขามทะเลสอ) - จ.นครราชสีมา
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค ชอป (สาขาปักธงชัย) - จ.นครราชสีมา
    ปตท.เลิศสวัสดิ์ สาขา 2 - จ.นครราชสีมา
    ปตท.ลำปลายมาศ - จ.บุรีรัมย์
    ปตท.หนองกี่ - จ.บุรีรัมย์
    ปตท.บีอาร์วายปิโตรเลียม - จ.บุรีรัมย์
    บริษัท เอ.บี. ปิโตรเลียม จำกัด สาขา 4 - จ.บุรีรัมย์
    ปตท.โนนดินแดง สาขา 1 - จ.บุรีรัมย์
    บริษัท บีอาร์วายปิโตรเลียม จำกัด (สาขาบ้านกรวด) - จ.บุรีรัมย์
    ปตท. เอ.บี. ปิโตรเลียม จำกัด สาขา 7 - จ.บุรีรัมย์
    ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 (ตาพระยา) - จ.บุรีรัมย์
    ปตท.อิสานบริการ 2 - จ.มหาสารคาม
    ปตท.กิมชุนยโสธร - จ.ยโสธร
    ปตท. คำเขื่อนแก้วปิโตรเลียม - จ.ยโสธร
    ปตท. เกรียงศักดิ์ ยโสธร ปิโตรเลียม - จ.ยโสธร
    ปตท. กุดชุมออยล์ - จ.ยโสธร
    ปตท.ไทยเลิศอารีย์ปิโตรเลียม - จ.เลย
    ปตท.บจก.รุ่งเรืองวังสะพุงออยล์ - จ.เลย
    ปตท.พีอาร์ ดิสทริบิวชั่น - จ.สกลนคร
    ปตท. พีอาร์ ดิสทริบิวชั่น สาขา 1 - จ.สกลนคร
    ปตท.พีอาร์ ดิสทริบิวชั่น สาขา 2 - จ.สกลนคร
    ปตท.นิคมปิโตรเลียม - จ.สุรินทร์
    ปตท. สุรินทร์พาวเวอร์พอยท์ - จ.สุรินทร์
    ปตท.เพียนาม (V.s.t ออยล์) - จ.ศรีสะเกษ
    ปตท.เพียนาม สาขา 2 - จ.ศรีสะเกษ
    ปตท.เพชรนาวัง (นากลาง) ปิโตรเลียม - จ.หนองบัวลำภู
    ปตท.ศรีบุญเรือง ปิโตรเลียม จำกัด - จ.หนองบัวลำภู
    ปตท. ก๊อตจิปิโตรเลียม - จ.อุบลราชธานี
    ปตท.หน้าสนามบินอุดร - จ.อุดรธานี
     
ภาคกลาง   ปตท.โค้งวิไลไทยเสรี - จ.กำแพงเพชร
(21 สาขา)   ปตท.สุทธิศักดิ์บริการ - จ.กำแพงเพชร
    ปตท.พลังเจริญรุ่งเรือง - จ.นครนายก
    ปตท.รุ่งรัฐศิริกาญปิโตรเลียม - จ.นครปฐม
    ปตท. เค.ที.ดี. ปิโตรเลียม - จ.นครสวรรค์
    ปตท.เกียรติสมพงษ์ - จ.นครสวรรค์
    ปตท.เสนา อยุธยา - จ.พระนครศรีอยุทธยา
    ปตท.พี เอ เอ็ม เอนเนอร์จี จำกัด - จ.พิษณุโลก
    ปตท.พ่อขุนผาเมืองปิโตรเลียม - จ.เพชรบูรณ์
    ปตท.โนนทอง - จ.เพชรบูรณ์
    ปตท.สามแยกวิเชียรปิโตรเลียม - จ.เพชรบูรณ์
    ปตท.สิทธิชัยปิโตรเลียม อ.ศรีเทพ - จ.เพชรบูรณ์
    ปตท. บรรจบบริการ - จ.ลพบุรี
    คณะบุคคลเจ้าทรัพย์ - จ.ลพบุรี
    คณะบุคคลเจ้าทรัพย์ (สาขา 2) - ลพบุรี
    บริษัท เจ้าสัวเนียม จำกัด - จ.ลพบุรี
    หจก.ณราพงศ์บริการ - จ.ลพบุรี
    ปตท.จิตต์ชัยปิโตรเลียม - จ.สมุทรสงคราม
    ปตท.พระราม 2 พัฒนา กม.72 - จ.สมุทรสาคร
    บริษัท อินทร์บุรี ปิโตรเลียม จำกัด - จ.สิงห์บุรี
    ปตท.พี.เค.เอ. ปิโตรเลียม 2552 - จ.สุพรรณบุรี
     
ภาคตะวันออก    ปตท.สงวนสิน เขาตานก - จ.จันทบุรี
(13 สาขา)   ปตท.หัวสำโรง - จ.ฉะเชิงเทรา
    ปตท.รุ่งพิทักษ์ปิโตรเลียม - จ.ฉะเชิงเทรา
    ปตท.สื่อพีทีที สาขา 1 - จ.ฉะเชิงเทรา
    ปตท.สื่อพีทีทีสาขา 2 - จ.ฉะเชิงเทรา
    ปตท.เอ.ที.ปิโตรเลียม - จ.ชลบุรี
    ปตท.ปิโตรพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด - จ.ชลบุรี
    ปตท.เมเจอร์ออยล์ อ.พนัสนิคม - จ.ชลบุรี
    ปตท.ผาติวานิช - จ.ปราจีนบุรี
    ปตท.ทับลานปิโตรเลียม - จ.ปราจีนบุรี
    ปตท.ศุภผลออยล์ - จ.ปราจีนบุรี
    ปตท.ศุภพลปิโตเลียม - จ.ปราจีนบุรี
    ปตท.สำรวยบริการ - จ.ปราจีนบุรี
     
ภาคตะวันตก   ปตท.สามเงาพัฒนา จำกัด - จ.ตาก
(4 สาขา)   ปตท.เพชรบุรีล้ำยุค - จ.เพชรบุรี
    ปตท. ชูเกียรติปิโตรเลียม จำกัด - จ.เพชรบุรี
    ปตท.บจก. เพชรบุรี - กม.153 (หัวสะพาน) - จ.เพชรบุรี
     
ภาคใต้   ปตท.สามดาวท่าแซะปิโตรเลียม - จ.ชุมพร
(10 สาขา)   ปตท.เค.ที.ทุ่งคาปิโตรเลียม - จ.ชุมพร
    ปตท.มาบอัมฤษต (สามดาว2) - จ.ชุมพร
    บริษัท ช้างเผือกปิโตรเลี่ยม จำกัด - จ.ชุมพร
    ปตท ศรีเพชรเกตเวย์ - จ.นครศรีธรรมราช
    ปตท.ช้างเผือกปิโตรเลี่ยม จำกัด - จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ปตท.บ้านนาเดิมปิโตรเลียม - จ.สุราษฎร์ธานี
    ปตท.บ้านนาสารปิโตรเลียม - จ.สุราษฎร์ธานี
    ปตท.ก.กิจปิโตรเลียม - จ.สุราษฎร์ธานี
    ปตท.พระแสง - จ.สุราษฎร์ธานี


 

 

 

 

Visitors: 8,163